Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet har fyra profiler:

  • Industriella IT-system
  • Produktionsutveckling
  • Production engineering and management
  • Industriell Fogning

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete.
Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjats.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp 1,5 4,5
MG212X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2038 Digitala fabriker
Profil: Industriella IT-system
6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil: Produktionsutveckling (en av kurserna MG2009 eller MG2109 ska väljas)
6,0 hp 4,5 1,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Profil: Production engineering and management (en av kurserna MG2109 eller MG2110)
9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik
Profil: Production engineering and management (en av kurserna MG2109 eller MG2110)
9,0 hp 4,5 4,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Profil: Produktionsutveckling (kan läsas i åk.2, kräver ME1003 p.1)
6,0 hp 6,0
MG2037 Industriell limningsteknik
Profil: Industriell fogning
6,0 hp 6,0