Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet har fyra profiler:

  • Industriella IT-system
  • Produktionsutveckling
  • Production engineering and management
  • Industriell Fogning

Villkorligt valfri ME2053 ges ej HT16 - ersätts av ME2065 enligt beslut M-2016-0571

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2038 Digitala fabriker
Profil: Industriella IT-system
6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil: Produktionsutveckling (en av kurserna MG2009 eller MG2109 ska väljas)
6,0 hp 4,5 1,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Profil: Production engineering and management (en av kurserna MG2109 eller MG2110)
9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik
Profil: Production engineering and management (en av kurserna MG2109 eller MG2110)
9,0 hp 4,5 4,5
MG2037 Industriell limningsteknik
Profil: Industriell fogning
6,0 hp 6,0
MG212X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå
MG212x eller MG213x är obligatorisk
30,0 hp 15,0 15,0
MG213X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå
MG212x eller MG213x är obligatorisk
30,0 hp 15,0 15,0