Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet har rekommenderade fyra profiler:

Industriella IT-system
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2038 "Digitala fabriker" 6hp.

Produktionsutveckling
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
ME2053 "Logistik supply Chain Management" 6hp.
samt en av följande:
MG2009 "Avancerad tillverkningsteknik" 6hp.,
MG2109 "Avancerad tillverkningsteknik, större kurs" 9hp. eller
MG2110 "Avancerad mätteknik" 9hp.

Production engineering and management
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
en av följande kurser ska läsas
MG2109 "Avancerad tillverkningsteknik, större kurs" 9hp.
MG2110 "Avancerad mätteknik" 9hp.

Industriell Fogning (ges endast på svenska)
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2013 "Svetsteknologi, högre kurs, modul 1" 6hp.
MG2014 "Svetsteknologi, högre kurs, modul 2" 6hp.
MG2015 "Svetsteknologi, högre kurs, modul 3" 6hp.
MG2016 "Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE" 6hp.

Minst 5 villkorligt valfria kurser ska läsas under åk 1- 2.