Årskurs 1

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Adaptionskurser (ska inte läsas av civilingenjörsstudenter)
MG2104 "Manufacturing Technology and Planning" 7.5hp
MG2128 "Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs" 7.5hp

Programmet har fyra rekommenderade profiler:

Industriella IT-system
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
DD1320 "Tillämpad datalogi" 6hp.
MG2022 "Avancerad CAD och FFF modellering" 6hp.
MG2135 "PLM Product Lifecycle Management..." 9hp.
MG2036 "Datorstödd tillverkning CAM" 6hp.

Produktionsutveckling
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2020 "Modulindelning av produkter" 6hp.
MG2032 "Automatiseringsteknik 1, fk" 6hp.
samt en av:
MG2033 "Kvalitet" 6 hp. (om du redan har läst statistik) eller
MG2202 "Kvalitet" 9hp.  (om du inte har läst statistik)

Production Engineering and Management
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2103 "Industriell produktionsteknik" 6hp.
Två av dessa ska väljas:
MG1007 "Modern underhållsteknik" 6hp.
MG2010 "Modern industriell mätteknik" 6hp.
MG2020 "Modulindelning av produkter" 6hp.
ME2053 "Logistik och Supply Chain Management" 6hp.
samt en av:
MG2033 "Kvalitet" 6hp. (om du redan har läst statistik)
MG2202 "Kvalitet" 9hp. (om du inte har läst statistik)

Industriell Fogning (ges endast på svenska)
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG1010 "Svetsteknologi, ak" 6hp.
MG1011 "Svetsteknologi, fk" 6hp.
MG1012 "Oförstörande provning" 3hp.
MG2037 "Industriell limning" 6hp.

------------------------------------

MG2028 ska läsas av studenter antagna till 5-årigt civilingenjörsprogram
MG2128 ska läsas av studenter antagna direkt till 2-årigt masterprogram

OBS! Minst 5 villkorligt valfria kurser ska läsas under åk 1-2.