Årskurs 1

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 Adaptionskurser (ska inte läsas av civilingenjörsstudenter)
MG2104 "Manufacturing Technology and Planning" 7.5hp
MG2128 "Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs" 7.5hp

Programmet har fyra rekommenderade profiler:

Industriella IT-system
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
DD1320 "Tillämpad datalogi" 6hp.
MG2022 "Avancerad CAD och FFF modellering" 6hp.
MG2135 "PLM Product Lifecycle Management..." 9hp.
MG2036 "Datorstödd tillverkning CAM" 6hp.

Produktionsutveckling
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2020 "Modulindelning av produkter" 6hp.
MG2032 "Automatiseringsteknik 1, fk" 6hp.
samt en av:
MG2033 "Kvalitet" 6 hp. (om du redan har läst statistik) eller
MG2202 "Kvalitet" 9hp.  (om du inte har läst statistik)

Production Engineering and Management
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2103 "Industriell produktionsteknik" 6hp.
Två av dessa ska väljas:
MG1007 "Modern underhållsteknik" 6hp.
MG2010 "Modern industriell mätteknik" 6hp.
MG2020 "Modulindelning av produkter" 6hp.
ME2053 "Logistik och Supply Chain Management" 6hp.
samt en av:
MG2033 "Kvalitet" 6hp. (om du redan har läst statistik)
MG2202 "Kvalitet" 9hp. (om du inte har läst statistik)

Industriell Fogning (ges endast på svenska)
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2037 "Industriell limning" 6hp.
MG1010 "Svetsteknologi, ak" 6hp.
MG1011 "Svetsteknologi, fk" 6hp.
MG1012 "Oförstörande provning" 3hp.

------------------------------------

MG2028 ska läsas av studenter antagna till 5-årigt civilingenjörsprogram
MG2128 ska läsas av studenter antagna direkt till 2-årigt masterprogram

---------------------------------------

OBS! Minst 5 villkorligt valfria kurser ska läsas under åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp 6,0
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs
Endast för antagna till 2-årigt masterprogram
7,5 hp 3,0 4,5
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9,0 hp 4,5 4,5
MG2100 Vetenskaplig forskningsmetodik inom industriell produktion 60867 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 5,0 1,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
ska läsas av KTH civilingenjörer
6,0 hp 1,5 4,5
MG2104 Tillverkningsteknik- och planering 7,5 hp 6,0 1,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp 6,0
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 hp 6,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 hp 3,0 3,0
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 60855 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 60862 6,0 hp 6,0
MG2103 Industriell Produktionsteknik 60868 6,0 hp 6,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 60870 9,0 hp 4,5 4,5
MG2202 Kvalitet, större kurs 60384 9,0 hp 3,0 6,0
MG1007 Modern underhållsteknik 60353 6,0 hp 6,0
MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs 60857 6,0 hp 6,0
MG1012 Oförstörande provning 60288 3,0 hp 3,0
MG2010 Modern industriell mätteknik 60861 6,0 hp 6,0
MG2033 Kvalitet 60864 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 60865 6,0 hp 6,0