Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1100 Tillämpad logistik 6,0 hp Grundnivå
ML2100 Lean produktframtagning 9,0 hp Avancerad nivå
ML220X Examensarbete inom produktframtagning, avancerad nivå 15,0 hp Avancerad nivå