Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1100 Tillämpad logistik 6,0 hp Grundnivå
ML2100 Lean produktframtagning 9,0 hp Avancerad nivå
ML220X Examensarbete inom produktframtagning, avancerad nivå 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2032 Eco Design 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp Avancerad nivå
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 hp Avancerad nivå
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 hp Avancerad nivå
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 6,0 hp Avancerad nivå
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6,0 hp Avancerad nivå