Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp Avancerad nivå
DN2251 Tillämpade numeriska metoder III 9,0 hp Avancerad nivå
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp Avancerad nivå
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp Avancerad nivå
DN2265 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 3,0 hp Avancerad nivå
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 7,5 hp Avancerad nivå
DN2290 Avancerade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå
MH2102 Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer 7,5 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp Avancerad nivå
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DN240X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DN2253 Numerisk algebra för stora matriser 7,5 hp Avancerad nivå
DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DN2275 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
DN2295 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
SD2610 Beräkningsaerodynamik 9,0 hp Avancerad nivå