Årskurs 2

Masterprogram, tekniska beräkningar (TSCCM), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningsspår är:

  1. Scientific Computing
  2. Computational Fluid Dynamics
  3. Computational Biology

Minst 15 hp av profilkurserna inom valt spår måste läsas.  

Kontakta programansvarig för uppgift om profilkurser för respektive spår.