Årskurs 1

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120 hp

OBS: Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna för respektive spår för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
SF1628 Komplex analys 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
9,0 hp 3,5 5,5
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
6,0 hp 4,0 2,0
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
7,5 hp 4,0 3,5
EL2222 Systemteknik i praktiken 1,5 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
7,5 hp 7,5
EL2800 Stokastisk reglering och optimering 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
15,0 hp 7,0 8,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
6,0 hp 3,0 3,0
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 hp 4,5
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 hp 6,0
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5

Inriktningar