Årskurs 2

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2015/2016. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 2,0 4,0
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp 4,5 4,5
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
7,5 hp 4,0 3,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
7,5 hp 7,5
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning
Ersätter EL2800
7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
6,0 hp 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++
Ersätter DD1387
7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
6,0 hp 3,0 3,0
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp 4,0 3,5
LS2436 Franska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp 4,0 3,5
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 hp 4,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
7,5 hp 7,5
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5

Inriktningar