Årskurs 2

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2015/2016. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
7,5 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
6,0 6,0
MF2043 Robust mekatronik 6,0 6,0
SF2852 Optimal styrteori 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 2,0 4,0
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
9,0 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 6,0 3,0
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 4,5 4,5
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
7,5 4,0 3,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
7,5 7,5
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
7,5 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning
Ersätter EL2800
7,5 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
7,5 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
7,5 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
6,0 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 9,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60575 7,5 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 60823 7,5 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
60820 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60806 7,5 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60812 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60627 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60284 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60286 7,5 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++
Ersätter DD1387
60732 7,5 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60573 7,5 4,5 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
60752 15,0 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
60888 6,0 3,0 3,0
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer
Non-technical
60910 7,5 4,0 3,5
LS2436 Franska B2 för ingenjörer
Non-technical
60918 7,5 4,0 3,5
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer
Non-technical
60917 7,5 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60133 7,5 3,0 4,5
DD2401 Neurovetenskap 60716 7,5 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 60778 4,5 4,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
60291 7,5 7,5
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
60374 7,5 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 60136 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, System- och reglerteknik (SCTY)