Årskurs 2

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50283 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
50029 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
50178 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
50302 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50371 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 50372 6,0 hp 6,0
SF2852 Optimal styrteori 50325 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
DD1385 Programutvecklingsteknik 50883 6,0 hp 2,0 4,0
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
50824 9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50258 9,0 hp 6,0 3,0
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 50471 9,0 hp 4,5 4,5
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
50189 7,5 hp 4,0 3,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
50556 7,5 hp 7,5
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
50512 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50161 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
50160 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
50167 7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
51294 6,0 hp 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50522 9,0 hp 9,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 50222 9,0 hp 8,5 0,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 60354 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60145 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 60602 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60079 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
60127 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60341 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60562 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60565 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60310 7,5 hp 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++
Ersätter DD1387
60710 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
60112 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
60195 6,0 hp 3,0 3,0
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer
Non-technical
60061 7,5 hp 4,0 3,5
LS2436 Franska B2 för ingenjörer
Non-technical
60057 7,5 hp 4,0 3,5
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer
Non-technical
60065 7,5 hp 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp 3,0 4,5
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 60070 4,5 hp 4,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
60287 7,5 hp 7,5
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
60321 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 50939 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2700 Modell-prediktiv reglering 50253 7,5 hp 7,5
MF2043 Robust mekatronik 50372 6,0 hp 6,0
SF2852 Optimal styrteori 50325 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50228 7,5 hp 7,5
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 50512 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50230 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50161 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50257 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50522 9,0 hp 9,0
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5