Årskurs 2

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50408 7,5 hp 7,5
DA236X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå
Välj DA236X eller EA236X
60458 30,0 hp 15,0 15,0
EA236X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå
Välj DA236X eller EA236X
60481 30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
50611 7,5 hp 7,5
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 50763 7,5 hp 7,5
EL2700 Modell-prediktiv reglering 50525 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 50236 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50651 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
51025 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
50597 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50784 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 50773 6,0 hp 6,0
SF2852 Optimal styrteori 50143 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
DD1385 Programutvecklingsteknik 50497 6,0 hp 2,0 4,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50673 9,0 hp 6,0 3,0
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 50532 9,0 hp 4,5 4,5
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
51012 7,5 hp 4,0 3,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50689 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50460 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
50607 7,5 hp 7,5
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
50765 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50014 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50794 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
51011 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
51026 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50782 9,0 hp 9,0
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 50610 9,0 hp 8,5 0,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 60496 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60793 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 60349 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60594 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
60424 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60426 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60415 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60180 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60808 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60031 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60033 7,5 hp 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++
Ersätter DD1387
60494 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60499 7,5 hp 4,5 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
60501 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60493 9,0 hp 6,0 3,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
60198 6,0 hp 3,0 3,0
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer
Non-technical
60711 7,5 hp 4,0 3,5
LS2436 Franska B2 för ingenjörer
Non-technical
60840 7,5 hp 4,0 3,5
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer
Non-technical
60857 7,5 hp 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60492 7,5 hp 3,0 4,5
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 60360 4,5 hp 4,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
60657 7,5 hp 7,5
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
60211 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60019 6,0 hp 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 60498 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 50600 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2700 Modell-prediktiv reglering 50525 7,5 hp 7,5
MF2043 Robust mekatronik 50773 6,0 hp 6,0
SF2852 Optimal styrteori 50143 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50687 7,5 hp 7,5
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 50765 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50014 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50794 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50598 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50782 9,0 hp 9,0
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60416 7,5 hp 7,5