Årskurs 2

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 50131 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
50029 7,5 hp
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 50708 7,5 hp
EL2700 Modell-prediktiv reglering 50253 7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
50178 7,5 hp
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
50302 6,0 hp
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50371 6,0 hp
MF2043 Robust mekatronik 50372 6,0 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
50824 9,0 hp
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
50189 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
50556 7,5 hp
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
50512 7,5 hp
EL2620 Olinjär reglering 50230 7,5 hp
EL2805 Förstärkande inlärning 50161 7,5 hp
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
50160 7,5 hp
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
50167 7,5 hp
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
51294 6,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50522 9,0 hp
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp
EQ2310 Digital kommunikation 50222 9,0 hp
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 60354 7,5 hp
EG2210 Elmarknadsanalys 60602 7,5 hp
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60079 7,5 hp
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
60127 7,5 hp
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60562 7,5 hp
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp
IL2212 Programvara för inbyggda system 60565 7,5 hp
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 hp
SF2842 Geometrisk styrteori 60310 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
60112 15,0 hp
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
60195 6,0 hp
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 60070 4,5 hp
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
60287 7,5 hp
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
60321 7,5 hp
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 hp
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++
Ersätter DD1387
7,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp
LS2436 Franska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp

Inriktningar