Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120 hp

OBS: Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna för respektive spår för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Spår, Elektriska energisystem (ELEM)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, Nätverkade reglersystem (NCSS)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, Robotik och autonoma system (RASM)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, System- och reglerteknik (SCTY)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser