Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120 hp

OBS: Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna för respektive spår för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Spår, Elektriska energisystem (ELEM)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, Nätverkade reglersystem (NCSS)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, Robotik och autonoma system (RASM)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, System- och reglerteknik (SCTY)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser