Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 Avancerad nivå
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 7,5 Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
9,0 Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
15,0 Avancerad nivå
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical/ sammanslagen med DH2620
6,0 Grundnivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 Avancerad nivå
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 7,5 Avancerad nivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning
Ersätter EL2800
7,5 Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
7,5 Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 Grundnivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 Avancerad nivå
II2302 Sensor-baserade system 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
7,5 Grundnivå
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
7,5 Grundnivå
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
6,0 Grundnivå
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
6,0 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
7,5 Avancerad nivå
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
7,5 Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120 hp

OBS: Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna för respektive spår för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (10,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 Grundnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++
Ersätter DD1387
7,5 Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 7,5 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
9,0 Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
15,0 Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 Avancerad nivå
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 Avancerad nivå
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
6,0 Grundnivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 Avancerad nivå
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 7,5 Avancerad nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
7,5 Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 Avancerad nivå
II2302 Sensor-baserade system 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
7,5 Grundnivå
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
7,5 Grundnivå
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
LS2436 Franska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
6,0 Grundnivå
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
6,0 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
7,5 Avancerad nivå
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
7,5 Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Årskurs 3

Spår, Elektriska energisystem (ELEM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 Avancerad nivå
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 Avancerad nivå
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 Avancerad nivå
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 Avancerad nivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 Avancerad nivå
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 Avancerad nivå
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 Avancerad nivå
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 Avancerad nivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå

Årskurs 3

Spår, Nätverkade reglersystem (NCSS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 Avancerad nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 Avancerad nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, Robotik och autonoma system (RASM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 Avancerad nivå
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 Avancerad nivå
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 Avancerad nivå
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 Avancerad nivå
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 Avancerad nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, System- och reglerteknik (SCTY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
7,5 Grundnivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2801 Optimal filtrering 7,5 Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
7,5 Grundnivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3