Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 120 hp, vilket i normal studietakt innebär 2 års heltidsstudier. Utbildningens undervisningsspråk är engelska.

Utbildningen har fyra olika spår:

  • System- och reglerteknik
  • Nätverkade reglersystem 
  • Elektriska energisystem        
  • Robotik och autonoma system

Varje spår definierar ett antal kurser som obligatoriska och villkorligt valfria. Utöver dessa skall studenten komplettera med en eller två icke-tekniska kurser samt valfria kurser för att nå upp till 90 högskolepoäng totalt i kurser samt 30 högskolepoäng examensarbete. Några av kurserna har begränsat antal platser och studenterna måste konkurrera med andra studenter på KTH om dessa platser. Vissa kurser ges inte varje år.