Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.