Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
II2209 ICT System Design 30,0 hp Avancerad nivå
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp Grundnivå
IV2029 Global IT-management 7,5 hp Avancerad nivå