Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2012

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser