Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå