Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2012

Senast ändrad: 2013-03-22
Godkänd: 2013-03-22

Programmet är tvåårigt, 120 hp på avancerad nivå
Undervisningsspråk är engelska