Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Spår, Data Science (DASC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, programvaruteknik (PVT)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser