Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Spår, Data Science (DASC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, programvaruteknik (PVT)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp Avancerad nivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå