Årskurs 2

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 60682 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 60682 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5