Årskurs 2

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, Data Science (DASC)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50287 7,5 7,5
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 60682 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 7,5
ID2222 Datautvinning 50243 7,5 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 50889 7,5 7,5

Spår, programvaruteknik (PVT)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50287 7,5 7,5
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 60682 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 50916 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 7,5
ID2222 Datautvinning 50243 7,5 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 50889 7,5 7,5