Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, Data Science (DASC)

Kurser (DASC)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (PVT)

Kurser (PVT)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5