Senast ändrad: 2018-11-13
Godkänd: 2018-11-13

1. Tidigare studier

Avslutad kandidatexamen, som motsvarar en svenskt kandidatexamen (180 hp), från ett universitet som erkänns av regeringen eller ackrediteras av annan erkänd organisation. En kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik krävs för de flesta program (se respektive programbeskrivning). Sökande antagna till längre tekniska utbildningar och som har genomgått kurser motsvarande 180 hp, kommer att bedömmas från fall till fall.

2 Särskild behörighet

Kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande. Kurser med matematik, informationsteknik eller datavetenskap motsvarande minst 90 hp högskolepoäng.

Den särskilda behörigheten kan bedömas som icke uppfyllda om;

  • den institution som utfärdat examen inte anses uppfylla godtagbar kvalitet av myndigheterna i det land där institutionen är belägen
  • examen inte uppfyller kraven för antagning till motsvarande magisternivå i det land där examen utfärdats.

3. Språkkrav

Goda kunskaper i engelska skrift och tal, motsvarande Eng B. Sökande måste kunna styrka sina kunskaper i engelska. KTH accepterar

  • TOEFL pappers baserad test, total of 575, 4.5 skrivdelen
  • TOEFL internet baserad test, total of 90, 20 skrivdelen
  • IELTS lägst poäng 6.5, ingen del under 5.5 (endast akademiska studier godkäns)

Engelska tester utförs för sökande som tidigare haft engelska som undervisningsspråk (minst 3 års heltidsstudier högskolestudier). Kunskaper i engelska kan beaktas i urvalsprocessen.

4. Urvalsprocessen

Studenter som söker mer än ett mastersprogram på KTH ska placera programmen i prioritetsordning. Den sökande kommer bara att bli antagen till ett av programmen, enligt den prioritering som anges i ansökan. Flera ansökningar kommer inte att accepteras.

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75. 

De särskilda kraven kan komma att bedömas som inte uppfyllda om

  1. den högskola som utfärdat examen inte anses uppfylla godtagbar kvalitet av myndigheterna i det land där institutionen är belägen
  2. examen i fråga ej är behörighetsgivande för antagning till motsvarande avancerad nivå i det land där examen utfärdats