Årskurs 1

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 50632 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 50590 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60854 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 50889 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60180 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60181 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60903 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 60412 7,5 hp 7,5

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 50632 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 50590 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1212 Nätverksprogrammering 50545 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60854 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60903 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 60412 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 50889 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60180 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60181 7,5 hp 7,5