Årskurs 1

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 51071 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50508 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 51129 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60713 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60712 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60345 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 51071 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50508 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60720 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 51129 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60713 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60712 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60345 7,5 hp 7,5

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 51071 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50508 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1212 Nätverksprogrammering 50606 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60720 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60345 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 51129 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60713 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60712 7,5 hp 7,5