Årskurs 2

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.