Årskurs 2

Masterprogram, systemkonstruktion på kisel (TSKKM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2760 Projektstyrning
Alla spår
6,0 hp 5,0 1,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
Alla spår
7,5 hp 4,0 3,5
IL2228 Designprojekt I 9,0 hp 4,0 5,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2221 Avancerad konstruktion av blandad analog och digital teknik
Alla spår
7,5 hp 7,5
IL2452 Språk för system design
Alla spår
7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System
Alla spår
7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Embedded System-on-Chip Platforms
7,5 hp 7,5
IL2209 Avancerad logikkonstruktion
Embedded System-on-Chip Platforms, ASIC/SoC Designer
7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik
ASIC/SoC Designer, Communication Electronics
7,5 hp 7,5