Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, systemkonstruktion på kisel (TSKKM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Embedded Electronics Design Projekt 15 hp is mandatory during the spring term.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser