Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå
IK2205 Inter Domain Routing 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp Avancerad nivå
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Optional courses for both first and second year:

EP2300 Management of Networks and Networked Systems
IK2200 Communication Systems Design Project
IK2207 Communication Systems Design Project
IK2208 Communication Systems Design Project
IK2209 Communication Systems Design Project
IK2205 Interdomain routing