Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem Can be substituted by any of IK2207-IK2209 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2219 Prestandautvärdering för Nätverkskonstruktion 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp 7,5 10,5
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp 12,0 12,0
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp 15,0 15,0
EP2400 Nätverksalgoritmer 7,5 hp 7,5
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp 7,5
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp 7,5