Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp Avancerad nivå
IS2500 RFID System 7,5 hp Avancerad nivå