Årskurs 1

Masterprogram, hållbar energiteknik (TSUEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För spåret Kraftproduktion måste MJ2426 läsas + en av MJ2427 och MJ2412.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp 3,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2410 Energy Management 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
för Kraftproduktion
6,0 hp 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
för Energianvändning
6,0 hp 6,0
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
för Energianvändning
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
för Kraftproduktion
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2427 Tillämpad reaktorteknologi och kärnkraftsäkerhet
för Kraftproduktion
6,0 hp