Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För spåret Kraftproduktion måste MJ2426 läsas + en av MJ2427 och MJ2412.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp 3,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2410 Energy Management 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs för Kraftproduktion 6,0 hp 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö för Energianvändning 6,0 hp 6,0
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik för Energianvändning 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi för Kraftproduktion 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2427 Tillämpad reaktorteknologi och kärnkraftsäkerhet för Kraftproduktion 6,0 hp