Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp Grundnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2410 Energy Management 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs för Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö för Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik för Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi för Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2427 Tillämpad reaktorteknologi och kärnkraftsäkerhet för Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För spåret Kraftproduktion måste MJ2426 läsas + en av MJ2427 och MJ2412.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp Avancerad nivå