Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, hållbar energiteknik (TSUEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

För spåret Kraftproduktion måste MJ2426 läsas + en av MJ2427 och MJ2412.

Årskurs 2