Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Ett av följande profiler ska läsas
Energianvändning,
Kraftproduktion,
Solenergi (ges av Högskolan Dalarna)

Civilingenjörsprogram ska välja två av följande kurser MJ2411, MJ2413, MJ2429
Kurserna: MJ2405, MJ2407, MJ2424, MJ2410 är obligatoriska för civilingenjörsprogrammen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs Ska ej läsas av civilingenjörsstudenter 3,0 hp 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 1,5 7,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,0 5,0
MJ2411 Förnybar energi Villkorligt valfri för civilingenjörsprogram, två kurser ska väljas 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö Villkorligt valfri för civilingenjörsprogram, två kurser ska väljas 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2429 Strömningsmaskiner Villkorligt valfri för civilingenjörsprogram, två kurser ska väljas 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2410 Energy Management 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs Kraftproduktion 6,0 hp 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Energianvändning 6,0 hp 6,0
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik Energianvändning 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi Kraftproduktion 6,0 hp 3,0 3,0