Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Ett av följande profiler ska läsas
Energianvändning,
Kraftproduktion,
Solenergi (ges av Högskolan Dalarna) kurserna MÖ3030, MÖ3025 och MÖ4001 är obligatoriska

Civilingenjörsprogram ska välja två av följande kurser MJ2411, MJ2413, MJ2429
Kurserna: MJ2405, MJ2407, MJ2424, MJ2410 är obligatoriska för civilingenjörsprogrammen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp 6,0
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp 6,0
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 hp 3,0 3,0