Senast ändrad: 2014-09-11
Godkänd: 2014-09-11

För att vara behörig till masterprogrammet krävs relevant högskoleutbildning omfattande minst 180 hp, högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis maskinteknik eller kemiteknik. Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på grundnivå kan även vara behörighetsgivande. Kurser i teknisk termodynamik, värmeöverföring och teknisk strömningsmekanik ingår i behörighetskraven . Engelskkunskaper motsvarande Engelska, kurs B. Dessa kunskaper kan bedömas inte vara kompletta om:

  1. Betygsmedelvärdet är i den lägre tredjedelen av den använda betygsskalan.
  2. Universitetet/lärosätet där examen är utfärdad anses av lokala myndigheter inte upprätthålla acceptabel kvalitetsstandard av utbildningen.
  3. Examen anses inte tillräcklig för antagning till masterprogram i landet där examen är utfärdad.

Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Urvalet till programmet baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet/högskola, betyg, kurser relevanta för programmet, förslag till examensarbete, personligt brev, arbetslivserfarenhet samt referenser.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk. www.kth.se.