Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs Ska ej läsas av civilingenjörsstudenter 3,0 hp Grundnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2410 Energy Management 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi Villkorligt valfri för civilingenjörsprogram, två kurser ska väljas 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö Villkorligt valfri för civilingenjörsprogram, två kurser ska väljas 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2429 Strömningsmaskiner Villkorligt valfri för civilingenjörsprogram, två kurser ska väljas 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett av följande profiler ska läsas
Energianvändning,
Kraftproduktion,
Solenergi (ges av Högskolan Dalarna)

Civilingenjörsprogram ska välja två av följande kurser MJ2411, MJ2413, MJ2429
Kurserna: MJ2405, MJ2407, MJ2424, MJ2410 är obligatoriska för civilingenjörsprogrammen.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp Avancerad nivå
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett av följande profiler ska läsas
Energianvändning,
Kraftproduktion,
Solenergi (ges av Högskolan Dalarna) kurserna MÖ3030, MÖ3025 och MÖ4001 är obligatoriska

Civilingenjörsprogram ska välja två av följande kurser MJ2411, MJ2413, MJ2429
Kurserna: MJ2405, MJ2407, MJ2424, MJ2410 är obligatoriska för civilingenjörsprogrammen.