Senast ändrad: 2014-09-11
Godkänd: 2014-09-11

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier.

Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå.

Valbara fördjupningsområden för Sustainable Energy Engineering i är:

  • Hållbar energianvändning (SEU)
  • Hållbar kraftproduktion (SPG)
  • Solenergi (SOL), ges i samarbete med Högskolan Dalarna.

Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska.

Utbildningen kan i sin helhet läsas på distans.  Förutsättningen är att man läser vid ett av partneruniversiteten nedan:
Makerere University, Uganda
Bahir Dar University, Ethiopia
Mekelle University, Ethiopia
Addis Ababa University, Ethiopia
University of Zambia, Zambia
University Eduardo Mondlane, Mozambique
University of Dar es Salaam, Tanzania
Kigali Institute of Science and Technology, Rwanda
University of Mauritius, Mauritius
International College of Business and Technology, Sri Lanka
Open University of Sri Lanka, Sri Lanka
GE Infrastructure, Mexico