Årskurs 2

Masterprogram, hållbar energiteknik (TSUEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Rekommenderade kurser, det är ej obligatoriskt:

Effektiv energianvändning

(Rekommenderade kurser: MJ2434, MJ2460, MJ2462)

Hållbar kraftproduktion
(Rekommenderade kurser: MJ2420, MJ2429, MJ2503, MJ2505)

Solenergi
(Rekommenderade kurser: MJ2503, MJ2505, MJ2460, EG2340)

Omvandling av Energisystem: Policy and Management
(Rekommenderade kurser: ME2086, MJ2382, MJ2383, MJ2477)

Obligatoriskt är ett examensarbete 30hp.