Årskurs 1

Masterprogram, hållbar energiteknik (TSUEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

En av följande profiler ska läsas i åk 1:

Hållbar energianvändning
(obligatoriska kurser: MJ2422, MJ2423, MJ2424)

Hållbar kraftproduktion
(obligatoriska kurser: MJ2412, MJ2424, MJ2426)

Solenergi
(obligatoriska kurser: MJ2500, MJ2501, MJ2424)

Omvandling av Energisystem: Policy and Management
(obligatoriska kurser: ME2087, ME2085, MJ2476, MJ2381)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,0 5,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2410 Energy Management 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2085 Omvandling av energisystem och energirelaterad industri
Profil: "Omvandling av energisystem: Policy and Management"
6,0 hp 6,0
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Profil: "Omvandling av energisystem: Policy and Management"
6,0 hp 6,0
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
Profil "Hållbar kraftproduktion"
6,0 hp 6,0
MJ2501 Solenergisystem för byggnader och städer
Profil: "Solenergi"
6,0 hp 6,0
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
Profil "Hållbar energianvädning"
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Profil "Hållbar energianvädning", "Hållbar kraftproduktion", "Solenergi"
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
Profil "Hållbar kraftproduktion"
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2476 Strategier i den globala klimatagendan
Profil: "Omvandling av energisystem: Policy and Management"
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2500 Storskalig solkraft
Profil: "Solenergi"
6,0 hp 3,0 3,0
ME2087 Energiföretagande
Profil: "Omvandling av energisystem: Policy and Management"
6,0 hp 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Profil "Hållbar energianvädning"
6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2244 Flygmotorteknik, fortsättningskurs I 6,0 hp 6,0
MJ2246 Rocket Propulsion 6,0 hp 6,0
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp 6,0
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 6,0 hp 6,0
MJ2472 Energiplanering och dess tillämpningar 9,0 hp 4,5 4,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 hp 6,0