Årskurs 2

Masterprogram, hållbar energiteknik (TSUEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser, det är ej obligatoriskt:

Hållbar energianvändning

(Rekommenderade kurser: MJ2434, MJ2460, MJ2462)

Hållbar kraftproduktion
(Rekommenderade kurser: MJ2420, MJ2429, MJ2505)

Solenergi
(Rekommenderade kurser: MJ2503, MJ2505, MJ2460, EG2340)

Omvandling av Energisystem: Policy and Management
(Rekommenderade kurser: ME2086, MJ2382, MJ2383, MJ2477)

Obligatoriskt är ett examensarbete 30hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 51443 9,0 4,5 4,5
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 51446 6,0 4,0 2,0
MJ2440 Mätteknik 50721 3,0 3,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 50910 6,0 6,0
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 51449 6,0 6,0
EG2340 Vindkraftsystem 50389 7,5 3,5 4,0
MJ2420 Förbränningslära 51452 6,0 3,0 3,0
MJ2429 Strömningsmaskiner 50710 6,0 3,0 3,0
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 51447 6,0 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 51448 6,0 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 51455 6,0 2,0 4,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 50059 6,0 3,0 3,0
MJ2505 Praktisk optimering av energinätverk 50771 6,0 3,0 3,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 50793 6,0 6,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 51394 6,0 6,0