Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser, det är ej obligatoriskt:

Hållbar energianvändning

(Rekommenderade kurser: MJ2434, MJ2460, MJ2462)

Hållbar kraftproduktion
(Rekommenderade kurser: MJ2420, MJ2429, MJ2505)

Solenergi
(Rekommenderade kurser: MJ2503, MJ2505, MJ2460, EG2340)

Omvandling av Energisystem: Policy and Management
(Rekommenderade kurser: ME2086, MJ2383, MJ2477)

Obligatoriskt är ett examensarbete 30hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp 6,0
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2505 Praktisk optimering av energinätverk 6,0 hp 3,0 3,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 6,0 hp 6,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 hp 6,0