Senast ändrad: 2019-12-12
Godkänd: 2019-12-12

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier.

Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå.

Valbara fördjupningsområden (profiler) för programmet är inom områdena hållbar energianvändning, kraftproduktion, solenergi samt omvandling av energisystem (Policy och Management).

Undervisningsspråket för programmet är helt på engelska.