Årskurs 2

Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

För examen för kull 16 måste minst fem av de i programmet villkorligt valfria kurserna väljas varav minst en av kurserna AG2800, AL2142 eller AL2161 måste ingå.

För mappade civilingenjörsprogram (CENMI, CDEPR, CMAST, CMATD) gäller:

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Totalt 30 hp valfria kurser får ingå i en civilingenjörsexamen från KTH.  Studenter som redan har utnyttjat 7,5 valfria hp under årskurs 1-3 får endast läsa 22,5 hp valfria kurser inom ramen för sina masterstudier för att även uppnå examensfordringarna för civilingenjörsexamen.

 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AL227X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 60445 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AL2110 Hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion 7,5 7,5
AL2161 Miljömanagement II, fördjupningskurs 7,5 7,5
AL2142 Material- och energiflödesredovisning för Cleaner Production 7,5 4,0 3,5
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 3,0 4,5
AG2800 Livscykelanalys 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5