Årskurs 2

Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För examen för kull 16 måste minst fem av de i programmet villkorligt valfria kurserna väljas varav minst en av kurserna AG2800, AL2142 eller AL2161 måste ingå.

För mappade civilingenjörsprogram (CENMI, CDEPR, CMAST, CMATD) gäller:

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Totalt 30 hp valfria kurser får ingå i en civilingenjörsexamen från KTH.  Studenter som redan har utnyttjat 7,5 valfria hp under årskurs 1-3 får endast läsa 22,5 hp valfria kurser inom ramen för sina masterstudier för att även uppnå examensfordringarna för civilingenjörsexamen.