Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Arbetsliv datalogi (ALDA)

Kurser (ALDA)

*en av DH1620 och DH2620 läses. Om DH2641 läses bland de valfria ska DH1620 läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs * 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs * 6,0 hp 4,0 2,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5

Arbetsliv visualisering, MDI, grafik och datorspel (ALMD)

Kurser (ALMD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 3,0 3,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DH2660 Haptik 6,0 hp 6,0

Arbetsliv tekniska beräkningar (ALTB)

Kurser (ALTB)

*kan ersättas av SG2224 för den som vill läsa mot numerisk strömningsmekanik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering * 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0
EQ1100 Signaler och system, del II 7,5 hp

Arbetsliv teknisk matematik/finans (ALTM)

Kurser (ALTM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5

Master, datalogi (CSC)

Kurser (CSC)

*en av kurserna läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet * 9,0 hp 6,0 3,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet * 7,5 hp 4,5 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5

Master, människa datorinteraktion (HCI)

Kurser (HCI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp 6,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 3,0 3,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
DH2660 Haptik 6,0 hp 6,0

Master, tillämpad beräkningsmatematik (TBM)

Kurser (TBM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp 6,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp 4,0 5,0
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5