Årskurs 2

Masterprogram, systembiologi (TSYBM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Denna information gäller de studenter som läser årskurs 2 vid KTH.

Studenten väljer ett av två spår: Molecular systems biology och Computational neuroscience. Inom spåret ska studenten läsa kurser om 30 hp. Examensarbete om 30 hp ska genomföras.

För mer information se

http://www.kth.se/studies/master/em/eusysbio/programme/1.42684?l=en

För spåret Molecular systems biology tillkommer bland den obligatoriska kursen:

  • 2001 What is life? The future of biology, 2 hp, doktorandkurs som ges av Karolinska instituitet

och bland de valfria

  • 2384 Cancer systems biology,1,5 hp, doktorandkurs som ges av Karolinska institutet.

För spåret Computational neuroscience tillkommer bland de obligatoriska kurserna:

  • 2QA040 Neuroscience part 1: from ion channel to behaviour, 15 hp (Jan. 2011 ännu ej inrättad)

och bland de valfria

  • 2233 Introduction to cognitive neuroscience, 3 hp, doktorandkurs som ges av Karolinska institutet.
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer
Obligatorisk för spåret Computational neuroscience
6,0 hp
BB2510 Proteomik
Obligatorisk för spåret Molecular systems biology
6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens
Obligatorisk för spåret Computational neuroscience och valfri för spåret Molecular systems biology
6,0 hp 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin
Obligatorisk för spåret Molecular systems biology
7,5 hp 7,5
DD225X Examensarbete inom biomedicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Valfri för spåret Molecular systems biology
7,5 hp 7,5
BB2470 Genetik och genomik
Valfri för spåret Molecular systems biology
10,0 hp 5,0 5,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Valfri för spåret Computational neuroscience
9,0 hp 6,0 3,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press
Valfri för spåret Molecular systems biology
9,0 hp 4,5 4,5
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik
Valfri för spåret Molecular systems biology
8,0 hp 4,0 4,0
BB2280 Molekylär modellering
Valfri för spåret Molecular systems biology
7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik
Valfri för spåret Molecular systems biology
7,5 hp 7,5
FDD3007 Beräkningsbaserad modellering inom aktuell neurovetenskap
Valfri för spåret Computational neuroscience
3,0 hp