Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Två spår ingår i programmet:

  1. Molecular systems biology
  2. Computational neuroscience.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2510 Proteomik Spår 1 6,0 hp 6,0
DD225X Examensarbete inom biomedicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi Spår 2 6,0 hp 3,0 3,0
DD2403 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi Spår 2. Valfri i spår 1 9,0 hp 4,5 4,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering Spår 2 9,0 hp 6,0 3,0
BB2290 Molekylär biomedicin Spår 1 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori Spår 1 7,5 hp 7,5
BB2470 Genetik och genomik Spår 1 10,0 hp 5,0 5,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 Spår 2 7,5 hp 3,7 3,8
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik Spår 1 8,0 hp 4,0 4,0
BB2280 Molekylär modellering Spår 1,2 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi Spår 2 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin Spår 2 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering Spår 2 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering Spår 2 7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik Spår 1 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens Spår 1 6,0 hp