Årskurs 2

Masterprogram, systembiologi (TSYBM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Två spår ingår i programmet:

  1. Molecular systems biology
  2. Computational neuroscience.
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2510 Proteomik
Spår 1
6,0 hp 6,0
DD225X Examensarbete inom biomedicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi
Spår 2
6,0 hp 3,0 3,0
DD2403 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi
Spår 2. Valfri i spår 1
9,0 hp 4,5 4,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Spår 2
9,0 hp 6,0 3,0
BB2290 Molekylär biomedicin
Spår 1
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Spår 1
7,5 hp 7,5
BB2470 Genetik och genomik
Spår 1
10,0 hp 5,0 5,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1
Spår 2
7,5 hp 3,7 3,8
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik
Spår 1
8,0 hp 4,0 4,0
BB2280 Molekylär modellering
Spår 1,2
7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi
Spår 2
7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
Spår 2
6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Spår 2
7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Spår 2
7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik
Spår 1
7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens
Spår 1
6,0 hp