Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Vilka kurser som läses i årskurs 2 beslutas hösten 2011.

Två spår planeras: Molecular systems biology och Computational neuroscience. Examensarbete om 30 hp ska genomföras.

För mer information om planerade kurser se

http://www.kth.se/studies/master/em/eusysbio/programme/1.42684?l=en

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2510 Proteomik Spår, Molekylär systembiologi 6,0 hp 6,0
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi Spår, Computational neuroscience 6,0 hp 3,0 3,0
DD2403 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi Spår, Computational neuroscience 9,0 hp 4,5 4,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering Spår, Computational neuroscience 9,0 hp 6,0 3,0
BB2290 Molekylär biomedicin Spår, Molekylär systembiologi 7,5 hp 7,5
DD225X Examensarbete inom biomedicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp 5,0 5,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5