Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurserna nedan utgör ett spår, Molecular Systems Biology.
OBS! Kursen What is life? The Future of Biology (2001) ges av KI och är obligatorisk.
Kursen Cancer Systems Biology (2384) som ges av KI är valfri kurs inom spåret.

Examensarbete om 30 hp är obligatoriskt. Välj ett ämne inom:
1) Biologisk Fysik, eller
2) Bioteknologi, eller
3) Datalogi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2510 Proteomik 6,0 hp 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp 7,5
BB201X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
DD226X Examensarbete inom biologisk fysik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp 5,0 5,0
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp 3,0 3,0
DD2403 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 9,0 hp 4,5 4,5
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5