Årskurs 2

Masterprogram, systembiologi (TSYBM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurserna nedan utgör ett spår, Molecular Systems Biology.
OBS! Kursen What is life? The Future of Biology (2001) ges av KI och är obligatorisk.
Kursen Cancer Systems Biology (2384) som ges av KI är valfri kurs inom spåret.

Examensarbete om 30 hp är obligatoriskt. Välj ett ämne inom:
1) Biologisk Fysik, eller
2) Bioteknologi, eller
3) Datalogi.