Årskurs 1

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet har två spår:

Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (WEE)

Ergonomi och människa, teknik organisation (HFE)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2015 Förändringsledning och arbetsmiljö 7,5 hp 7,5
HN2021 Vetenskaplig teori och metod med tillämpningar (ergonomi) 7,5 hp 7,5
HN2022 Systemsäkerhet och riskhantering 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2016 Bedömningar och åtgärder av den fysiologiska och akustiska arbetsmiljön
Obligatorisk för spår WEE
7,5 hp 7,5
HN2018 Belastningsergonomi
Obligatorisk för spår HFE
7,5 hp 7,5
HN2017 Bedömningar och åtgärder av den fysiska och kemiska arbetsmiljön
Obligatorisk för spår WEE
15,0 hp 15,0
HN2019 Kognitiv ergonomi
Obligatorisk för spår HFE
7,5 hp 7,5
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 7,5 hp 7,5
HN205X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 15,0 hp 7,5 7,5