Behörighet och urval

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-03-13
Godkänd: 2019-03-13

Kandidatexamen i teknikvetenskap, naturvetenskap, medicinsk vetenskap eller högskoleingenjörsexamen. Examen måste innehålla eller kompletteras med minst 15 hp i matematik eller statistik.

Urvalet baseras på en meritvärdering där följande kriterier bedömts: vid vilket universitet grundexamen har utfärdats, resultat på kurser relevanta för programmet samt personligt brev med motivering till programval.