Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-03-13
Godkänd: 2019-03-13

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Samtliga obligatoriska kurser som ges inom programmet är på avancerad nivå, men vissa valfria kurser kan vara på grundnivå.

Undervisningen är i huvudsak på engelska. Programmets obligatoriska kurser ges på engelska, men de valfria kurserna kan läsas vid annat universitet och på annat språk. Det kommer dock att vara möjligt att nå fram till en examen med endast kurser givna på engelska.

Med anledning av programmets tvärdisciplinära karaktär kan studenterna välja mellan två inriktningar:

  • Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (Work Environment Engineering, WEE)

  • Ergonomi och människa, teknik organisation (Human Factors and Ergonomics, HFE)

    Båda inriktningarna innehåller obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser. Summan av de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna ska vara minst 75 hp. Alla studenter ska också göra ett examensarbete om 30 hp (undantagsvis kan ett examensarbete om15 hp göras för att erhålla magisterexamen). Resterande poäng är valfria, men ska vara relevanta för programmets utbildningsmål.